PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W projekcie przewidziane jest przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości nie większej niż 23 050,00 PLN, dla 80 uczestniczek projektu.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI?

Aby otrzymać środki finansowe Uczestniczki będą składać Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem.
Podstawą otrzymania wsparcia będzie podpisanie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza założona w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
Uczestniczki Projektu są zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej założonej
w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

OKRES WSPARCIA:

Planowane terminy zakładania działalności gospodarczych i otrzymania dotacji przez Uczestniczki projektu:
– I i II grupa: X – XI 2021 r.
– III i IV grupa:  II 2022 r.
– V grupa – IV 2022 r.