ETAP SZKOLENIOWY

CO OFERUJEMY?

Uczestniczki projektu będą brały udział w następujących szkoleniach:

  • ABC Przedsiębiorczości – wymiar 8h/1grupa dydaktycznych (tematyka: zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście przeprowadzenia prawa, podstawy prawne i korzyści z zatrudnionych osób niepełnosprawnych).
  • Podstawy księgowości w przedsiębiorstwie oraz programy podatkowe i rozliczanie z ZUS– wymiar 32h/gr dydaktycznych (tematyka: rozliczanie z Urzędem Skarbowym, rodzaje opodatkowania, KPIR, program do prowadzenia małej księgowości, zgłoszenia do ZUS i obowiązki pracodawcy, rodzaje umów z pracownikami ).
  • Marketing i reklama – wymiar 16h dydaktycznych/1 grupę (tematyka zasady skutecznego marketingu i reklamy, social media)                     
  • Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej – wymiar 12h dydaktycznych/1 grupę (tematyka finansowe formy wsparcia firmy , rodzaje, źródła, zasady pozyskiwania)                                                                 
  • Tworzenie biznes planu i jego realizacja – wymiar 24h dydaktycznych/1 grupę  ( tematyka zasady tworzenia biznes planu, analiza: odbiorców, popytu, finansowa)
  • Pozyskiwanie i obsługa klienta – wymiar 16h dydaktycznych/1 grupę  ( tematyka techniki komunikacji, metody utrzymania klienta, budowa relacji).

OKRES WSPARCIA:

Planowany okres realizacji etapu szkoleniowego

– grupa I i II: IX – X 2021 r.
– grupa III i IV: XI – XII 2021r.
– grupa V: II – III 2022 r.