Składanie wniosków o przyznanie środków na wsparcie pomostowe – grupa V

Każdy Uczestnik projektu, któremu przyznano wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez członków Komisji Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 12a.

Wniosek musi zostać złożony przez Uczestniczkę Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Terminy składania wniosków dla V grupy : 02.03.2022 r. -10.03.2022 r.

Forma złożenia dokumentów:
Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj:

– osobiście w biurze projektu

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Lubinie

Kamienna 16a 59-300 Lubin
Kontakt telefoniczny: 605202026
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 9.00 – 15.00

– w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Uczestniczka, która ukończyła wsparcie szkoleniowe może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego poprzez złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami. Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i następnie merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem i załącznikami/oświadczeniami znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 8a,8b,8c,8d.

Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Wniosku, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Terminy składania wniosków:

Grupa odbywająca szkolenia w Lubinie/Wrocławiu : 03-08.02.2022 (do godz. 12.00).

Forma złożenia dokumentów:

Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj.

– Osobiście w Biurze Projektu w Lubinie

– W formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Składanie wniosków o przyznanie środków na wsparcie pomostowe – grupa III i grupa IV

Każdy Uczestnik projektu, któremu przyznano wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez członków Komisji Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 12a.

Wniosek musi zostać złożony przez Uczestnika Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Terminy składania wniosków dla III i IV grupy : 02.02.2022 r. -10.02.2022 r.

Forma złożenia dokumentów:
Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj:

– osobiście w biurze projektu

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Lubinie

Kamienna 16a 59-300 Lubin
Kontakt telefoniczny: 605202026
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 9.00 – 15.00

– w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Przerwa świąteczna

Biuro w Oławie:

20.12.2021 – 23.12.2021 – praca w trybie zdalnym

24.12.2021 – 26.12.2021 – biuro nieczynne

27.12.2021 – 30.12.2021- praca w trybie zdalnym

Biuro w Lubinie:

24.12.2021 – 26.12.2021 – biuro nieczynne

27.12.2021 – 9:00 – 15:00

28.12.2021 – 31.12.2021- biuro nieczynne.

W dniach zamknięcia biur, prosimy o kierowanie wszelkich pytań na maila.

Wesołych Świąt!

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu pt. „Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”.

Wyniki dotyczą Formularzy rekrutacyjnych złożonych w terminie od 16.11.2021 r. do 03.12.2021 r.

Terminy rozmów z Doradcą Zawodowym zostaną ustalone z kandydatkami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej oraz możliwości kandydatek.