AKTUALNOŚCI

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu pt. „Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”.

Wyniki dotyczą Formularzy rekrutacyjnych złożonych w terminie od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

Terminy rozmów z Doradcą Zawodowym zostaną ustalone z kandydatkami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej oraz możliwości kandydatek.

Wyniki rekrutacji

W dniu dzisiejszym zostały nadane pisma do każdej z osób biorących udział w I rekrutacji w terminie 05.07.2021-23.07.2021.

Korespondencja została nadana pocztą polską, zawiera ona; uzyskany wynik punktowy, karty oceny formularza rekrutacyjnego oraz informację czy dana osoba uzyskała kwalifikację do dalszego etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym. 

Minimalne wynagrodzenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wynagrodzenia osób ubogich pracujących, które zatrudnione są na część etatu, chcielibyśmy wyjaśnić, że obowiązujące minimalne wynagrodzenie przelicza się odpowiednio proporcjonalnie do wymiaru etatu.