AKTUALNOŚCI

Składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Uczestniczka, która ukończyła wsparcie szkoleniowe może ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego poprzez złożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem (zwanym dalej Wnioskiem) i wymaganymi załącznikami/oświadczeniami. Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej i następnie merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem i załącznikami/oświadczeniami znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 8a,8b,8c,8d.

Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Wniosku, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Terminy składania wniosków:

Grupa odbywająca szkolenia w Lubinie/Bolesławcu : 15-20.12.2021 (do godz. 12.00).

Grupa odbywająca szkolenia we Wrocławiu/Oławie: 18-23.12.2021 (do godz. 12.00)

Forma złożenia dokumentów:

Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj.

– Osobiście w Biurze Projektu w Oławie

– Osobiście w Biurze Projektu w Lubinie

– W formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Składanie wniosków o przyznanie środków na wsparcie pomostowe – grupa II

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez członków Komisji Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 12a.

Wniosek musi zostać złożony przez Uczestnika Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Terminy składania wniosków dla II grupy (odbywającej szkolenia we Wrocławiu) : 10.11.2021-16.11.2021

Forma złożenia dokumentów:

Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj.

– osobiście w jednym z biur projektu:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Lubinie

Kamienna 16a 59-300 Lubin
Kontakt telefoniczny: 605202026
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 9.00 – 15.00

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Oławie,
1 – go Maja 1a 55-200 Oława
Kontakt telefoniczny: 792174088
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 8:30 – 15.00

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety 3.0” do udziału w III naborze.

Nabór odbędzie się w terminie: od 16.11.2021 do 30.11.2021 (do godz. 15:00).
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu pt. „Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”.

Wyniki dotyczą Formularzy rekrutacyjnych złożonych w terminie od 04.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

Terminy rozmów z Doradcą Zawodowym zostaną ustalone z kandydatkami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej oraz możliwości kandydatek.

Składanie wniosków o przyznanie środków na wsparcie pomostowe – grupa I

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez członków Komisji Oceny Wniosków (KOW). 

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 12a. 

Wniosek musi zostać złożony przez Uczestnika Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Terminy składania wniosków dla I grupy (odbywającej szkolenia w Lubinie) : 2.11.2021-5.11.2021

Forma złożenia dokumentów:

Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj.

– osobiście w jednym z biur projektu:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Lubinie

Kamienna 16a 59-300 Lubin
Kontakt telefoniczny: 605202026
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 9.00 – 15.00

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Oławie,
1 – go Maja 1a 55-200 Oława
Kontakt telefoniczny: 792174088
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 8:30 – 15.00