AKTUALNOŚCI

II nabór do projektu

Zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety 3.0” do składania formularzy rekrutacyjnych do kolejnego naboru do projektu.

Dokumenty można składać w terminie 04-15.10.2021 r.
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce rekrutacja.

Nowy regulamin oraz zaktualizowane wzory dokumentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 15.09.2021 obowiązywać będzie nowy ,,Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz obowiązują zaktualizowane wzory następujących dokumentów:

  • załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny,
  • załącznik nr 5 Karta oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego.

WW. dokumenty obowiązują Kandydatki w ramach kolejnego naboru do projektu od 04.10.2021.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu pt. „Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”.

Wyniki dotyczą Formularzy rekrutacyjnych złożonych w terminie od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

Terminy rozmów z Doradcą Zawodowym zostaną ustalone z kandydatkami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej oraz możliwości kandydatek.

Wyniki rekrutacji

W dniu dzisiejszym zostały nadane pisma do każdej z osób biorących udział w I rekrutacji w terminie 05.07.2021-23.07.2021.

Korespondencja została nadana pocztą polską, zawiera ona; uzyskany wynik punktowy, karty oceny formularza rekrutacyjnego oraz informację czy dana osoba uzyskała kwalifikację do dalszego etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym. 

Minimalne wynagrodzenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wynagrodzenia osób ubogich pracujących, które zatrudnione są na część etatu, chcielibyśmy wyjaśnić, że obowiązujące minimalne wynagrodzenie przelicza się odpowiednio proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy wszystkie Panie zainteresowane udziałem w projekcie „Przedsiębiorcze kobiety 3.0” do składania w terminie 05-23.07.2021 r. dokumentów rekrutacyjnych.
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się w zakładce Rekrutacja.