Składanie wniosków o przyznanie środków na wsparcie pomostowe – grupa III i grupa IV

Każdy Uczestnik projektu, któremu przyznano wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez członków Komisji Oceny Wniosków (KOW).

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 12a.

Wniosek musi zostać złożony przez Uczestnika Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Terminy składania wniosków dla III i IV grupy : 02.02.2022 r. -10.02.2022 r.

Forma złożenia dokumentów:
Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj:

– osobiście w biurze projektu

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Lubinie

Kamienna 16a 59-300 Lubin
Kontakt telefoniczny: 605202026
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 9.00 – 15.00

– w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@przedsiebiorczekobiety3.eu Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.