Zaktualizowane wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu pt. „Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”.

Wyniki dotyczą Formularzy rekrutacyjnych złożonych w terminie od 04.10.2021 r. do 15.10.2021 r.