Składanie wniosków o przyznanie środków na wsparcie pomostowe – grupa I

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

Złożony Wniosek będzie podlegał ocenie formalnej, a następnie merytorycznej przez członków Komisji Oceny Wniosków (KOW). 

Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce „do pobrania” – zał. nr 12a. 

Wniosek musi zostać złożony przez Uczestnika Projektu po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Terminy składania wniosków dla I grupy (odbywającej szkolenia w Lubinie) : 2.11.2021-5.11.2021

Forma złożenia dokumentów:

Uczestniczki Projektu powinny złożyć ww. dokumenty zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości projektu ”Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”, tj.

– osobiście w jednym z biur projektu:

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Lubinie

Kamienna 16a 59-300 Lubin
Kontakt telefoniczny: 605202026
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 9.00 – 15.00

Biuro Projektu „Przedsiębiorcze kobiety 3” w Oławie,
1 – go Maja 1a 55-200 Oława
Kontakt telefoniczny: 792174088
BIURO CZYNNE W DNI ROBOCZE PON.-PT. W GODZ. 8:30 – 15.00