Nowy regulamin oraz zaktualizowane wzory dokumentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 15.09.2021 obowiązywać będzie nowy ,,Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz obowiązują zaktualizowane wzory następujących dokumentów:

  • załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny,
  • załącznik nr 5 Karta oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego.

WW. dokumenty obowiązują Kandydatki w ramach kolejnego naboru do projektu od 04.10.2021.