Wyniki oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu pt. „Przedsiębiorcze Kobiety 3.0”.

Wyniki dotyczą Formularzy rekrutacyjnych złożonych w terminie od 05.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

Terminy rozmów z Doradcą Zawodowym zostaną ustalone z kandydatkami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej oraz możliwości kandydatek.