Wyniki rekrutacji

W dniu dzisiejszym zostały nadane pisma do każdej z osób biorących udział w I rekrutacji w terminie 05.07.2021-23.07.2021.

Korespondencja została nadana pocztą polską, zawiera ona; uzyskany wynik punktowy, karty oceny formularza rekrutacyjnego oraz informację czy dana osoba uzyskała kwalifikację do dalszego etapu rekrutacji tj. rozmowy z doradcą zawodowym.