Minimalne wynagrodzenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wynagrodzenia osób ubogich pracujących, które zatrudnione są na część etatu, chcielibyśmy wyjaśnić, że obowiązujące minimalne wynagrodzenie przelicza się odpowiednio proporcjonalnie do wymiaru etatu.